ข่าวแม่สอด  :  กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก1
กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก1

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น.

         ที่ห้องโถง อาคารผู้ป่วยนอก นพ.สมยศ กรินทราทันต์ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และงานประชาสัมพันธ์ รพ.แม่สอด  ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน ผู้มารับบริการ เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง จัดการแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไม่ให้เกิดโรคจากยุงลายเป็นพาหะ เช่น  โรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า และไข้ปวดข้อยุงลาย โดยขอให้ยึดหลัก เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ ตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง เก็บขยะบริเวณรอบบ้าน และเก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ำให้มิดชิด เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแม่สอด , ข่าวแม่สอด