ข่าวเมืองตาก : ผู้ว่าฯ ตาก ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

          ผู้ว่าฯ ตาก ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน  นาตาก ไว้รองรับกรณีมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวนมาก ในพื้นที่จังหวัดตาก
       วันนี้ (6 พ.ค. 64) เวลา 09.00 น. ที่อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ และนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พันเอกเสมา มังมติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก (ฝ่ายทหาร) นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก และผู้เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดทำประชาคมในส่วนของคณาจารย์ และประชาชนที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้จัดวางเตียงนอน และทดสอบไปแล้ว จำนวน 144 เตียง โดยแบ่งแยกชัดเจนระหว่างผู้ป่วยชายและหญิง ไม่ให้ปะปนกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีขยายวงกว้างและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของจังหวัดตาก
         นอกจากนี้ จังหวัดตากยังได้เตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามไว้ที่ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมืองตาก จำนวน 200  เตียง อีกหนึ่งแห่ง ส่วนในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตก มีแผนตั้งโรงพยาบาลสนามที่สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน อำเภอแม่สอด จำนวน 250-500 เตียง ทำให้จังหวัดตาก จะมีเตียงสนามรองรับผู้ป่วยโดยรวมทั้งจังหวัด จำนวน 844 เตียง  ส่วนการบริหารจัดการเตียงรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของโรงพยาบาลหลักในจังหวัดตาก ข้อมูล ณ วันนี้ (6 พ.ค. 64) มีจำนวนเตียงรองรับผู้ติดเชื้อ รวมจำนวน 350 ใช้งานไป 57 เตียง คงเหลือ 293 เตียง และมีแผนขยายเตียงเพิ่มในโรงพยาบาลหลักอีก 219 เตียง
         โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจำเป็น จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนภูมิพล ประกอบด้วย เจลอนามัย น้ำใจ กฟผ. ขนาด 180 ml. จำนวน 170 ขวด ขนาด 450 ml. 10 ขวด , ชุดกาวน์กันน้ำ จำนวน 300 ชุด , หน้ากาก KN95 จำนวน 600 ชิ้น , หมวกคลุมผม จำนวน 1,000 ชิ้น , Surgical Mask จำนวน 80 กล่อง , ถุงมือยาง จำนวน 20 กล่อง , เสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 10 เสา , ชุด Gift Set จำนวน 200 ชุด , น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. จำนวน 200 แพ็ค (1,200 ขวด) ให้กับโรงพยาบาลสนาม มทร.ล้านนาตาก นอกจากนี้ยังได้มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก จำนวน 1 ตู้ และตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ จำนวน 1 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ ได้นำไปใช้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงด้วย
          นอกจากนี้ ยังมีภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็น ให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก เพิ่มเติม เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุ้นกลิ่น สนับสนุน เครื่องผลิตออกซิเจน 1 เครื่อง , เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 1 หลัง , ที่นอนเคลื่อนที่พร้อมหมอน 100 ชุด , น้ำดื่ม 224 แพ็ค , หน้ากากอนามัย 221 กล่อง , เจลล้างมือ 1 กล่อง , แปรงสีฟัน 109 อัน , ยาสีฟัน 34 หลอด , กระดาษชำระ 11 แพค , หมวกคลุมอาบน้ำ 23 ชิ้น , สบู่ก้อน 6 แพค , สเปรย์แอลกอฮอล์ 36 ขวด , กระดาษชำระแบบเปียก 36 กล่อง , ผ้าขนหนู 36 ผืน , ยาสระผม 24 ขวด และสบู่เหลวอาบน้ำ 24 หลอด  เช่นเดียวกับ บริษัท SCG และหอการค้าจังหวัดตาก ที่สนับสนุนเตียงกระดาษ หน่วยงานละ 100 เตียง , บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนสัญญาณอินเตอร์เน็ต ภายในโรงพยาบาลสนาม และบริษัท น้ำแข็ง 3.ป สนับสนุนน้ำดื่มจำนวนหนึ่ง
          ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อำเภอบ้านตาก ล่าสุดจังหวัดตากได้มีคำสั่ง ปิดพื้นที่บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งกระเชาะ เป็นการชั่วคราว โดยห้ามผู้ใดเข้า-ออก เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากนายอำเภอบ้านตาก พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถานโดยไม่มีเหตุจำเป็น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5-18 พ.ค. 2564 รวมทั้งทำการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในหมู่บ้านดังกล่าว จำนวนกว่า 300 คน ซึ่งพบว่าผลตรวจเป็นลบทั้งหมด นอกจากนี้ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก เข้าไปสำรวจประชาชนและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ต่อไป…//
ภาพ/ข่าว : ส.ปชส.ตาก