ข่าวแม่สอด  :  การร่วมประชุมประชาคม การจัดตั้ง โรงพยาบาลแพทย์สนาม

16 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 น.
          นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานพิธี จากการดำเนินการของ นายกิติมศักดิ์ สีเดือนผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่ตาว ม.1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด เปิดการร่วมประชุมประชาคมกับประชาชนชาวบ้าน บ้านแม่ตาว ม.1 ต.ท่าสายลวดเกี่ยวกับการจัดตั้ง โรงพยาบาลแพทย์สนาม เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการกักกันและควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19(COVID-19 )อย่างมีประสิทธิผลสูงสุดในพื้นที่ของ ม.1 ต.ท่าสายลวด โดยคณะ จนท.ฝ่ายปกครองมากับปลัดอาวุโส อ.แม่สอด จนท.สาธารณสุขแม่สอด จนท.ตำรวจภูธรแม่สอด-ตร.407 ท่าสายลวด จนท.รพ.สต. ต.ท่าสายลวด- จนท.อสม. ม.1 ต.ท่าสายลวด
         รายละเอียดในเนื้อหาแจ้งจุดประสงค์ ระบุเป็นอีกหนึ่งทางเลือกจะจัดตั้งขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ที่ พื้นที่ของอาคารชุดแฟลตห้องพักหลัง สำนักงานการปะปาท่าสายลวด  การนึ้ ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคมยกมือโหวตเห็นชอบตกลงกันให้ผ่าน
ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : ที่ว่าการอำเภอแม่สอด, FB : Kitimasak Aek Seeduan , ข่าวแม่สอด