ข่าวแม่สอด  :  ชาวบ้านต.ท่าสายลวด รับมอบโล่ห์รางวัล ชนะเลิศศีล 5 ระดับ จังหวัด

         วันที่ 25/6/63 นายกิตติมศักดิ์  สีเดือน  ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าสายลวด  เป็นตัวแทนเข้ารับมอบโล่ห์รางวัล ชนะเลิศศีล 5 ระดับจังหวัด  ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ เจ้าคณะอำเภอทั้งคณะ  และชาวบ้านตำบลท่าสายลวดทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง โดยโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ รักษาศีล และมีคุณธรรม

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  FB: Kitimasak Aek Seeduan , ข่าวแม่สอด