ในหลวง พระราชทานรถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัย ให้บริการ​ตรวจหาเชื้อโควิด-19

ในหลวง พระราชทานรถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัย ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19
ในหลวง พระราชทานรถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัย ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19

       อำเภอแม่สอด ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานรถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัย​มาให้บริการการตรวจคัดกรองหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)​
วัตถุประสงค์
เพื่อเฝ้าระวัง​คัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกให้ประชาชนและเตรียมความพร้อมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือกรณีการเกิดโรคระบาดของไวรัสโคโรนา ​2019ในพื้นที่ อ.แม่สอด จึงขอเชิญประชาชนชาวอำเภอแม่สอด​ รับบริการตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังนี้

วันที่​ 8​ กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30น. สถานที่ตรวจ
    – ร.ร.อิสลามศึกษา
    – ร.ร.บ้านวังตะเคียน

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. ณ อบต.แม่กาษา

หมายเหตุ
*คนไทยโปรดนำบัตรประชาชนมาด้วย

*ชาวต่างชาตินำพาสปอตหรือหากไม่มีบัตรก็สามารถมาคัดกรองได้นะคะ

ขอขอบคุณข้อมูล – ภาพ จาก ไลน์ ครูน้อย ,เฟส ครูน้อย