ข่าวแม่สอด : นายกฯ นครแม่สอด รณรงค์เชิญชวนให้สวมใส่หน้ากากอนามัย

          เมื่อวันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ ตลาดในเขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดตาก เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดตาก ตลอดเวลาเข้าตลาดพาเจริญ และตลาดสดเทศบาลนครแม่สอด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เนื่องจากอำเภอแม่สอดพบผู้ติดเชื้อดังกล่าวเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง