ประชาสัมพันธ์  :  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริง 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริง

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  ตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริง  กรณีมีข้อมูลที่มีการโพสต์  และแชร์ต่อในขณะนี้  เป็นข้อมูลเท็จ  ขอความร่วมมือประชาชน  ไม่แชร์  ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว  เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

          ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ประมาท  การ์ดอย่าตก  คงมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด  สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย  ไปไหนให้ลงทะเบียนกับแอพไทยชนะ  เว้นระยะห่างทางสังคม  และล้างมือบ่อย ๆ

 

ขอขอบคุณข้อมูล  :  โรงพยาบาลแม่สอด, ข่าวแม่สอด , สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก