ข่าวเมืองตาก : การเตรียมการบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก

        กรมทรัพยากรธรณี แถลงความพร้อม “การเตรียมการบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก” ที่ อ.บ้านตาก จ.ตาก
        กรมทรัพยากรธรณี และสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย แถลงข่าว “การเตรียมการบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก” ที่ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ต่อ Guinness World Records (GWR) โดยมี นายพงศ์บุณย์ ปองทอง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และนายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการแถลงข่าว ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live เพจ “กรมทรัพยากรธรณี”
         ภายหลังจากการค้นพบไม้กลายเป็นหินยาว 69.70 เมตร ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย-ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก กรมทรัพยากรธรณี ได้มีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ยื่นเอกสารเพี่อบันทึกสถิติโลกไม้กลายเป็นหิน ที่ยาวที่สุดในโลกต่อ Guinness World Records (GWR) และได้รับการประกาศรับรองสถิติโลกอย่างเป็นทางการแล้ว
          โดยจะมีพิธีมอบป้ายบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก จาก Guinness World Records ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ อุทยานแห่งชาติ ดอยสอยมาลัย-ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ทั้งนี้ แหล่งไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านธรณีวิทยา วนศาสตร์ และธรรมชาติวิทยา ซึ่งมีความสำคัญในการจัดตั้งอุทยานธรณีระดับประเทศ และยกระดับสู่การเป็นอุทยานธรณีระดับโลกต่อไป อีกทั้ง สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อันก่อให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง…//
Cr : กรมทรัพยากรธรณี
: สำนักข่าวไทย
#สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก

ขอขอบคุณข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก, กรมทรัพยากรธรณี, ข่าวแม่สอด