ปัจุบันโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ ทำให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องมีการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น ในรูปแบบต่าง ๆ รวมเรียกว่า “ข้อตกลง” ซึ่่งเป็นผลทำให้เกิดการประชุมระหว่างประเทศ เพื่อให้แต่ละประเทศ ภูมิภาค และกลุ่มประเทศต่าง ๆ ได้มารวมตัวกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อหาข้อสรุปโดยคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันในการดำเนินการ กระแสโลกาภิวัฒน์มีอิทธิพลต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนา ในการพัฒนาประเทศนั้นจะต้องอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์เป็นสำคัญ

        พ่อเป็นผู้ให้ เป็นผู้เสียสละ และเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่ดีกินดี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พระองค์ท่านได้ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ทำทุกอย่างเพื่อความผาสุขเพื่อประชาชนของท่าน

         พระองค์ท่านได้ค้นคว้าแนวพัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน พระองค์ทรงสามารถรู้ถึงสถานการณ์ในการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ได้เป็นอย่างดี

         ณ. วันนี้ ไร่มณีทิพย์ ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้น้อมนำพระราชดำรัส ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต รวมถึงการนำองค์ความรู้การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับสังคม องค์กรและชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน

เศรษฐกิจพอเพียง

อำพร มณีสาร
Committeeman Administrates
นารีรัตน์ มณีสาร
Manager

ห้องพัก

ไร่มณีทิพย์ ที่พักพร้อมแหล่งเรียนรู้วิถีไทย ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง

ห้องพักเตียงคู่

ไร่มณีทิพย์ ร่มรื่น ผ่อยคลาย สไตล์ธรรมชาติ พร้อมแหล่งเรียนรู้ วิถีไทย ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ บรรยากาศท้องทุ่งนา และแมกไม้นานาพันธุ์

 1. แอร์ ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น ทีวี LED 32″ พร้อมชมรายการ มากกว่า 100 ช่อง
 2. บริการจักรยานสำหรับขับขี่ชมวิวทิวทัศน์ค่ะ
 3. บริการอินเตอร์เน็ต WiFi
 4. บริการห้องฟิตเนส
 5. สระว่ายน้ำ
 6. บริการรถตู้รับ-ส่ง บขส.ขนส่ง,สนามบิน
 7. โปรโมชั่นต้อนรับการเปิดให้บริการแห่งความสุข

อัตราค่าบริการห้องพัก จาก 800 เหลือ 590 บาท/คืน พร้อมอาหารเช้าค่ะ

หมายเหตุ : ห้องพัก พักได้ 2 ท่าน  : ที่นอนเสริมจ่ายเพิ่ม 200 บาท/ท่าน/คืน

ไร่มณีทิพย์ ที่พักพร้อมแหล่งเรียนรู้วิถีไทย ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง

ห้องประชุมสัมมนา

ไร่มณีทิพย์ ได้จัดเตรียมห้องประชุม ไว้คอยบริการ

อัตราค่าเช่าห้องประชุม

 • 1/2 วัน ราคา 2,000 บาท
 • 1 วัน ราคา 3,000 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • เครื่องปรับอากาศ
 • โปรเจคเตอร์
 • เครื่องเสียง
 • บริการอินเตอร์เน็ต WiFi

อาหาร ( บุฟเฟ่ต์ ) รายหัว 250 บาท/คน

 • อาหารว่างพร้อมกาแฟ ( Coffee Break ) 2 เวลา ( 00 น. , 14.00 น.)
 • อาหาร 2 อย่าง
 • ข้าว
 • ผลไม้
 • เครื่องดื่ม (น้ำเปล่า)

ติดต่อสอบถาม

489 หมู่ที่ 2 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

Tel. 055-508-899, 055-542-668,  081-888-3799,081-379-0956

ไร่มณีทิพย์ ที่พักพร้อมแหล่งเรียนรู้วิถีไทย ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง

ขอขอบคุณข้อมูล  raimaneethip.com