ข่าวแม่สอด : 16 เหรียญทอง จากการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG ระดับนานาชาติ

          โรงเรียนสรรพวิทยาคม จ.ตาก ได้รับรางวัล 16 เหรียญทอง จากการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG ระดับนานาชาติ
          วันที่ 21 เมษายน 2564 นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอเ จ.ตาก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ WORLD ROBOT GAMES ONLINE EDITION โดยได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 6 รายการ
            ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัลระดับทอง ๑๖ เหรียญ ระดับเงิน ๑๘ เหรียญ ระดับทองแดง ๑๐ เหรียญ รางวัล Final List Awards จำนวน ๑๒ เหรียญ และรางวัล Excellent Performance Awards จำนวน ๓ เหรียญ โดยทำการแข่งขันในรูปแบบ Live ผ่าน Zoom เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  โดยมีครูผู้ฝึกสอนและควบคุมทีม ประกอบด้วย นายธนสิน ชูเกียรติตกุล นางสาวรุ่งทิพย์ จันดี นายปองพล เมืองมาหล้า และนายพิทักษ์ ปอกสอน…//
ข่าว : ส.ปชส.ตาก / Cr : ฝ่าย ปชส.รร.สรรพวิทยาคม