ข่าวแม่สอด : ทน.แม่สอด ร่วมกับแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ลงพื้นที่ทำท่อระบายน้ำ

          เมื่อวันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ซอยหลัง รร.ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ลงพื้นที่ดำเนินการทำท่อระบายน้ำและถนนคอนกรีต เพื่อช่วยระบายน้ำท่วมขังและบรรเทาความเดือนร้อนประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรบนถนนให้สามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย

ขอขอบคุณข้อมูล : ข่าวแม่สอด, เทศบาลนครแม่สอด