เนื่องจากวันที่ 28 ตุลาคมนี้ ทางโรงภาพยนตร์อีจีวีโลตัสแม่สอดจะมีการเปิดฉายภาพยนตร์เทิดพระเกียรติเรื่องของขวัญ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รายละเอียดดังนี้ค่ะ

#ของขวัญ ภาพยนตร์แห่งแรงบันดาลใจ
ที่เราขอมอบให้คนไทยได้ดูฟรี 28 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
ทุกโรงภาพยนตร์ ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ทุกสาขาทั่วประเทศ

เงื่อนไขการรับบัตร ของทางโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

1. รับบัตรได้ที่โต๊ะลงทะเบียนบริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. 1 ท่าน รับบัตรชมภาพยนตร์ได้ 2 ที่นั่ง
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรอบเวลา โดยทางโรงภาพยนตร์จะแจกรอบที่เร็วที่สุดก่อนตามลำดับจนครบจำนวนรอบ
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่ง โดยทางโรงภาพยนตร์จะเป็นผู้กำหนดที่นั่ง
5. บัตรชมภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่สามารถนำไปจำหน่ายต่อได้

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  FB หนุงหนิง จร้า