5 ปัจจัยเสี่ยง

ข่าวแม่สอด  :  5 ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดโควิด-19 เชื่อมโยงกับตลาด

1. ไม่ดำเนินการตาม DMHTT
– แผงขายแออัด
– ไม่สวมหน้ากาก ตะโกน พูดคุยเสียงดัง
– ไม่วัดอุณหภูมิก่อนเข้าตลาด
– แม่ค้าไม่ค่อยล้างมือ
2. ขาดการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ในจุดสัมผัสร่วม
3. ไม่มีที่กั้นระหว่างร้านค้า
4. ตลาดนัด : มีการหมุนเวียนแม่ค้า
5. ตลาดสด : แม่ค้าเดินทางไปซื้อของหลายแหล่ง
5 ปัจจัยเสี่ยง