ข่าวแม่สอด : พิธีเปิดห้องปฏิบัติการบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (AOC)

           วันนี้ (23 มกราคม 2566) เวลา 09.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)รพ.แม่สอด นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการ รพ.แม่สอด นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติการบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (Ambulance Operation Center) หรือศูนย์ AOC และให้การต้อนรับนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมี นพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก, โรงพยาบาลชุมชน ฝั่ง 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก,อำเภอแม่สอด, สถานีตำรวจภูธรแม่สอด, กู้ชีพ-กู้ภัยแม่สอด ร่วมเปิดศูนย์
          ศูนย์ AOC จัดสร้างขึ้นเพื่อให้มีระบบการทำงานที่สามารถให้แพทย์ฉุกเฉินหนึ่งคนสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากขึ้นกว่าเดิม โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบนรถฉุกเฉินสามารถปรึกษาอาการผู้ป่วยกับแพทย์โรงพยาบาลปลายทาง ผ่านระบบการสื่อสารด้วยภาพและเสียงแบบต่อเนื่อง (real time) ทำให้สามารถดูแล รักษาผู้ป่วยระหว่างทาง ลดอัตราการเสียชีวิตระหว่างนำส่ง อีกทั้งโรงพยาบาลปลายทางสามารถเตรียมการรักษาตามอาการของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
*****************