ประชาสัมพันธ์ :  Call Center สายด่วน  โทรเลื่อนนัด และตอบคำถามที่ผู้ป่วยสงสัย

Call Center สายด่วน  โทรเลื่อนนัด และตอบคำถามที่ผู้ป่วยสงสัย1
Call Center สายด่วน  โทรเลื่อนนัด และตอบคำถามที่ผู้ป่วยสงสัย1

ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแม่สอด

Call Center สายด่วน

โทรเลื่อนนัด และตอบคำถามที่ผู้ป่วยสงสัย

         ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเลื่อนตรวจผู้ป่วยนอกของทุกแผนกในโรงพยาบาลแม่สอด เพื่อลดความแออัดในการมารอตรวจ จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อค่ะ

         ผู้ป่วยสูงอายุ โรคประจำตัวมาก ถ้าอาการปกติดีขอให้ญาติที่แข็งแรงมารับยาแทนค่ะ

         มีเบอร์ call center ของแต่ละแผนกไว้บริการรบกวนโทรในเวลาราชการ 8.00-16.00 น. นะคะ

         ขอบคุณผู้ป่วยและญาติทุกท่านที่ให้ความร่วมมือค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  โรงพยาบาลแม่สอด, FB : เรื่องเล่าหมอชายแดน , ข่าวแม่สอด