ประชาสัมพันธ์  :  โรงพยาบาลแม่สอด COVID-19 CALL CENTER

โรงพยาบาลแม่สอด COVID-19 CALL CENTER
โรงพยาบาลแม่สอด COVID-19 CALL CENTER

ข่าวดี!!
เรามี COVID Call Center รพ.แม่สอดแล้วจ้า
ตอบทุกคำถาม คลายข้อสงสัย
โทร.062-3107173, 062-3107174, 062-3107201
หรือ 055-531229 ต่อ 1612, 1613
ทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.

นอกเวลา (18.00-08.00 น.) โทร.1669
และทาง Line 24 ชม. สแกนเล้ยย!

โรงพยาบาลแม่สอด COVID-19 CALL CENTER
โรงพยาบาลแม่สอด COVID-19 CALL CENTER

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  โรงพยาบาลแม่สอด, ข่าวแม่สอด