82 / 100

Northwestern medicine

ข่าวทั่วไป  :  Northwestern medicine ผลศึกษาหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19

          สหรัฐอเมริกา สถาบันการแพทย์นอร์ธเวสเทิร์น เมดิซิน (Northwestern medicine) เปิดเผยผลศึกษาหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 (โดยใช้วัคซีนของไฟเซอร์–โมเดอร์นา) ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของอายุครรภ์ (เดือนที่ 7 –9) มีโอกาสส่งผ่านแอนติบอดี้ไปยังทารกแรกเกิด มากกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีนโควิด19 ในระยะใกล้คลอด