ข่าวแม่สอด  :  ร.ร.เทศบาลวัดดอนแก้ว น.ส.พนิดา สิงห์ชูชัย O-NET คณิต 100 คะแนนเต็ม

ร.ร.เทศบาลวัดดอนแก้ว น.ส.พนิดา สิงห์ชูชัย O-NET คณิต 100 คะแนนเต็ม
ร.ร.เทศบาลวัดดอนแก้ว น.ส.พนิดา สิงห์ชูชัย O-NET คณิต 100 คะแนนเต็ม

         ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งศรีดอนแก้ว นางสาวพนิดา สิงห์ชูชัย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนน O-NET คณิคศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2562

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว, ข่าวแม่สอด