ประชาสัมพันธ์  :  SCG..รับสมัคร ตำแหน่งเลขานุการ

ตำแหน่งเลขานุการ รายละเอียดงาน
1. จัดเตรียม และดูแลตารางการนัดหมายต่างๆ ให้กับผู้บริหาร
2. นัดหมายประชุม, จดบันทึกและทำรายงานการประชุม
3. จัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย
4. ร่างหนังสือ เอกสาร จดหมาย และรายงานต่างๆ
5. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร และติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 – 2 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี
5. มีความเป็นระเบียบสามารถวางแผนงานได้อย่างมีระบบ
6. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
7. มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตัวเอง มีทัศนคติที่ดี
8. บริหารจัดการเวลาได้ดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
9. มีความละเอียดรอบคอบ
10. มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
11. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
12. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษหรือจีน พูด ฟัง อ่าน เขียนได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อฝ่ายบุคคล..092-8956917

ขอขอบคุณข้อมูล : FB: เศรษฐชาติ แหงมงาม, ข่าวแม่สอด