สนง.อุตสาหกรรม และสภ.แม่สอด ตรวจสอบโรงงานในพื้นที่ อ.แม่สอด
สนง.อุตสาหกรรม และสภ.แม่สอด ตรวจสอบโรงงานในพื้นที่ อ.แม่สอด

ข่าวแม่สอด  :  สนง.อุตสาหกรรม และสภ.แม่สอด ตรวจสอบโรงงานในพื้นที่ อ.แม่สอด

AEC อาเซียน NEWS…ตาก=กอ.รมน.=สนง.อุตสาหกรรม=สภ.แม่สอด ตรวจสอบรง.ในพื้นที่ อ.แม่สอด วางมาตรการ ควบคุม และลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) รักษาสิ่งแวดล้อม

         พ.อ.วิทยา แก้วพรม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 310 ตาก ( ผบ.มทบ.310) และในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)จังหวัดตาก มอบหมายให้ ร.ท.กฤษฎา พินิจวงษ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)จังหวัดตาก และ จ.ส.อ.บุญฤทธิ์ ละอองเดชลงพื้นที่ บูรณาการร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อตรวจสอบติดตามในการวางมาตรการ ควบคุม และลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เพื่อป้องกัน/แก้ไขปัญหาการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม และมลพิษทางอากาศ โดยเดินทางไปสุ่มตรวจสอบกลุ่มผู้ประกอบการ โรงงานสิ่งทอ จำนวน 3 โรงงาน โดยมีการสอบตรวจที่ บริษัท ที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมในการผลิตงานด้านการ์เมันทร์และสิ่งทอ ที่ ตำบลแม่ตาว และตำบลแม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งเป็นประเภทโรงงาน โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป โรงงาน ถัก ทอเสื้อไหมพรมเพื่อการส่งออก  มีเครื่องจักร หม้อต้มไอน้ำขนาดใหญ่ ใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิง ระบบป้องกันมลพิษ มีระบบกรองตะกอน กรองฝุ่นละออง และบ่อบำบัดน้ำเสีย ผลการตรวจสอบพบว่า มีมาตรการ ควบคุม และลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ดีเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพและวางมาตรฐานในการป้องกัน ที่เป็นไปตามกฎหมาย

          รายงานข่าวแจ้งว่า จากปัญหา ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ ทำให้ กอ.รมน.ตาก ต้องมี การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและวางมาตรการ ระบบป้องกันมลพิษ ที่ต้องมีระบบกรองตะกอน กรองฝุ่นละออง และบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดภาวะเป็นพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการปฏิบัติการตรวจสอบ ใน 3 บริษัทโรงงานที่เดินทางตรวจสอบ นั้นทุกบริษัทโรงงานมีระบบป้องกันมลพิษ และน้ำเสีย ที่มีมาตรฐาน ไม่มีปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม. และมีมาตรการ ควบคุม และลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5) ได้ดีเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  AEC News , ข่าวแม่สอด