ข่าวแม่สอด : โครงการผ่าตัดต้อกระจก “ฟ้าสวยตาใสที่ชายแดน” 3-5 ก.พ.66

          วันนี้ (3 ก.พ. 2566) เวลา 08.30 น. ณ รพ.แม่สอด นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ผอ.รพ.แม่สอด นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจักษุวิทยาจัดโครงการผ่าตัดต้อกระจก “ฟ้าสวยตาใสที่ชายแดน” ในระหว่างวันที่ 3 – 5 ก.พ. 2566 ให้แก่ประชาชน 5 อำเภอฝั่งตะวันตกของ จ.ตาก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ รพ.แม่สอด เพื่อลดการรอคอยการผ่าตัดของผู้ป่วย เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการป้องกันและลดภาวะสายตาเลือนลาง รวมถึงตาบอดจากต้อกระจก เพิ่มคุณภาพชีวิต ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัว และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมีผู้ป่วยเข้ารับการคัดกรองก่อนผ่าตัด จำนวน 150 ราย
          ทั้งนี้ รพ.แม่สอด ได้รับการสนับสนุนทีมจักษุแพทย์จาก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมการผ่าตัดในโครงการนี้
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้