ข่าวแม่สอด : รพ.แม่สอด ร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile) แก้ไขใบหน้า

             วันนี้ 20 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 น. ที่อาคารผู้ป่วยนอก (เก่า) รพ.แม่สอด  ร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile) ได้จัดโครงการผ่าตัดแก้ไขความพิการบนใบหน้า  ระหว่างวันที่ 20 – 25 พฤศจิกายน 2565 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่  ความพิการบนใบหน้าของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และความพิการอื่นๆ  เช่น นิ้วติด นิ้วเกิน แผลเป็นจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก แผลยึดติด หดรั้ง ความผิดปกติอื่นๆ  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้แก่ประชาชนทั่วไปทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดใกล้เคียงฟรี
            นอกจากนี้มูลนิธิสร้างร้อยยิ้ม ยังได้ให้การสนับสนุนเงินค่าพาหนะเดินทางไปกลับ ตามระยะการเดินทางด้วย  สำหรับปีนี้ มีผู้ป่วยที่มาเข้ารับการตรวจคัดกรองจำนวน 149 คน