แม่สอดยกระดับสานพลังเยาวชน สร้างชุมชนท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

————————
          นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดงานสานพลังเยาวชน สร้างชุมชนท่องเที่ยวที่ยังยืน และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดย นางฐิติพร กาสมสัน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตาก และนายก สมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตาก นามของคณะผู้จัดงานกิจกรรม “โครงการ สานพลังเยาวชน สร้างชุมชนท่องเที่ยวที่ยังยืน และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดกิจกรรมโครงการนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชน” กิจกรรมในวันนี้เป็นการบูรณา การของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตาก, สมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตาก, วัฒนธรรมจังหวัดตาก, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด, โรงเรียนบ้านยะพอ, ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดตาก หลังสถานการณ์โควิด-19 ให้รู้จักเป็นที่แพร่หลาย และ สนับสนุนให้ชุมชนสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งใน โครงการนำร่องครั้งนี้ ได้เล็งเห็นศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการร่วมมือกันระหว่าง เยาวชน โรงเรียน และชุมชนบ้านยะพอ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
           นางฐิติพร กล่าวว่าในการจัดการโครงการสานพลังเยาวชน สร้างชุมชนท่องเที่ยวที่ยังยืน จัด เพื่อแสดงศักยภาพให้เห็นถึงศักยภาพต่าง ๆ ของชุมชน อาทิเช่น การแสดงแฟชั่น โชว์ผลิตภัณฑ์ผ้าท่อกะเหรียง, การแสดงสินค้างานหัตกรรมชุมชนบ้านยะพอ, กิจกรรม workshop จากเยาวชนโรงเรียนบ้านยะพอ, การแสดงกิจกรรมท่องเที่ยวจาก “บ้านเพราะ ช้าง”, การแสดงแฟชั่นโชว์ “ราชภัฏกับการพัฒนา เพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ OTOP, การจัด แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นต้น ในระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2566 นี้
——————-
เศรษฐชาติ แหงมงาม : ภาพ/ข่าว