ข่าวแม่สอด : ททท.ตาก ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ในวันธรรมดา Joint Promotion “บินปุ๊บ พักปั๊บ รับครกไปเลย”

         จังหวัดตาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ร่วมกับพันธมิตร สายการบินนกแอร์ โรงแรมเดอะทิค โรงแรมเซนทรา เซนทารา บายเซ็นทาราแม่สอด โรงแรมมอนเต้ กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในวันธรรมดา Joint Promotion บินปุ๊บ พักปั๊บ รับครกไปเลย สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าจังหวัดตาก โดยสายการบินนกแอร์และเข้าพักในโรงแรมพันธมิตร จะมีสิทธิ์รับครกหินแกรนิต สินค้า GI จังหวัดตาก
         นายสวนิต สุริยะกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก และเครือข่ายพันธมิตร จัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดตาก
        โดย ททท. ได้วิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่กระจุกตัวในช่วงวันหยุดยาวจึงวางแผนจัดกิจกรรมให้เกิดกระแสการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตากและเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาไปยังกลุ่มเป้าหมายให้สนใจและออกเดินทางท่องเที่ยวมายังจังหวัดตากเพิ่มมากขึ้นโดยนำเสนอผ่านสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่ส่งมอบประสบการณ์พิเศษที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวในวันหยุดยาว ภายใต้แนวคิด Happy Model ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขโดยนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566 นี้
        โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการแถลงข่าวกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในวันธรรมดา Joint Promotion บินปุ๊บ พักปั๊บ รับครกไปเลย จาก ททท. สำนักงานตาก ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. ณ อุทยานลานดอกไม้สวนละออ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก